Koranen er en hatytring

Det har vært mye diskusjon i Norge omkring synspunktene til personer som Fahad Qureshi fra organisasjonen Islam Net. Blant annet har Koranen vers 2:216 blitt omtalt i denne diskusjonen. Et vanlig arabisk verb for “å drepe” er qatala, rot q-t-l. Dette verbet brukes i vers 2:216. Det sjekket jeg i den arabiske teksten. Typisk nok blir verset gjerne oversatt som “fighting,” å kjempe. Det betyr egentlig å drepe. Dette verset i Koranen sier at dreping er påbudt for muslimer, enten de ønsker det eller ikke.

Qatala, å drepe, er et ord som brukes ubehagelig ofte i den påstått tolerante Koranen. Disse versene fra Koranen om å drepe blir ofte sitert av islamske terrorister som begrunnelse for sine handlinger. Etter at jihadister har begått mord inspirert av Koranens tekst og Muhammeds personlige eksempel hevder vestlige politikere at islamsk terrorisme ikke har noe med islam å gjøre. Dette er et absurd skuespill, med dødelige konsekvenser.

En norsk oversettelse av Koranen ligger på nettsiden koran.no . Nummer på vers er dessverre ikke alltid den samme på norsk som internasjonalt. Dette verset står som 2:217 på norsk:

“Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere hater det. Men det kan være at dere hater noe, selv om det er godt for dere, og det kan være at dere elsker noe, selv om det er dårlig for dere. Allah vet, og dere vet ikke.”

Denne oversettelsen er ikke korrekt fra den arabiske teksten. En mer korrekt oversettelse er: “Det er foreskrevet dere å drepe, selv om dere hater det.”

Dette er et direkte sitat fra Koranen, henvendt til alle muslimer i verden, for alltid. Det er påbudt for muslimer å drepe, selv om de ikke ønsker dette. Sitatet står i sura 2, det lengste kapittelet i Koranen. Dette sverdverset kansellerer ut tidligere, litt mer tolerante vers i Koranen. Dette er islams endelige budskap. Dette budskapet om dreping blir trofast utført av jihadister som for eksempel Den islamske staten (IS) i Midtøsten og Europa i dag.

Vestlige myndigheter, blant annet EU, arbeider for å bekjempe og fjerne såkalte “hatytringer” fra internett. Hvis de hadde vært konsekvent ville Koranen vært forbudt. Koranen er en hatytring mot flertallet av menneskeheten. Dette gjelder nesten 80% av alle mennesker på jorda. Muslimske kvinner og fritenkere blir heller ikke godt behandlet.

Det er et beviselig faktum at islamske religiøse tekster som Koranen oppfordrer til hat, aggresjon og vold mot personer som ikke er muslimer. Det er også et beviselig faktum at disse hatefulle tekstene i over tusen år er blitt fulgt opp av troende muslimer i praksis med hat, aggresjon, vold og drap over store deler av verden.

Likevel blir Koranen ikke behandlet som en hatefull og meget farlig tekst. Tvert imot blir den spredt over hele verden. Hvis du er borger i et vestlig land betaler du trolig gjennom skatt og statsstøtte for spredning av islamsk hat mot deg selv, din familie og ditt folk. Hvis du ikke ønsker å applaudere spredning av islamsk hat og vold i ditt land er du en “islamofob.” Det gjør deg til en ond og farlig person, som muligens skal overvåkes av myndighetene. Dette høres nesten ut som manuset til en dårlig film, men det er nå virkeligheten i store deler av den vestlige verden.

En kjent norsk oversettelse av Koranen ble foretatt av Einar Berg. Som tidligere student av arabisk språk kan jeg bekrefte at denne er dårlig og upålitelig. Ikke sjelden er den arabiske originalteksten mer voldelig, intolerant og hatefull enn oversettelsen.

Skribenter som Linda Noor møter seg selv i døra her. De vil være muslimer, men tar avstand fra menns vold mot sine koner. Det kan de ikke gjøre som troende muslimer. Koranen 4:34 gir menn rett til å slå sine ulydige koner. Verset finnes på koran.no som 4:35:

“Mennene er ansvarlige for kvinnene med det som Allah har utmerket noen av dem med fremfor andre, og med det som de gir ut av sin eiendom. Derfor er de rettferdige kvinner de lydige (og) de som vokter over det usette med Allahs hjelp. Og dem som dere frykter opprør fra, skal dere formane og la alene i deres senger, og (om nødvendig) straffe. Men om de adlyder dere, så søk ingen vei (til straff) over dem, sannelig Allah er Opphøyet, Stor.”

Teksten er her feilaktig oversatt fra arabisk, muligens bevisst. Verbet som står i den arabiske teksten er daraba (d-r-b), som betyr å slå. Det betyr ikke straffe. Dette kan riktignok bety å slå i ulik intensitet, alt etter hvilken form av verbet man bruker. Men Koranen gir menn rett til å slå sine koner til lydighet, hvis ingenting annet fungerer. Teksten er meget klar. Her snakker vi ikke om hadith eller sekundær islamsk litteratur. Vi snakker om at selve Koranen gir menn en rett fra Allah til å slå sine koner til lydighet.

Koranen er en ondskapsfull bok som har inspirert vold, drap og terror i 1400 år. Mord og terror er ikke en misforståelse av Koranen. Det er Koranens kjernebudskap.

Prinsippet om at nyere vers i Koranen kansellerer ut eldre vers heter naskh på arabisk. Dette kalles abrogation på engelsk, eller opphevelse. Det finnes påfallende mange interne motsigelser i den visstnok perfekte Koranen. Disse løses i islamsk teologi ved at de versene som skal ha blitt åpenbart sist til Muhammed opphever de som kom tidligere. Flere vers i Koranen indikerer at noen åpenbaringer er blitt opphevet og erstattet av senere åpenbaringer.

Dette utgjør et tilnærmet uløselig hinder mot en fredelig reform av islam. Skribenter som Ayaan Hirsi Ali og Hege Storhaug håper på at det mer tolerante såkalte Mekka-islam skal vinne over Medina-islam. Dessverre er dette sannsynligvis ikke mulig. Mekka-perioden slik den omtales i tradisjonell islamsk historie var tolerant utelukkende fordi Muhammed og hans tilhengere ennå var få og ikke hadde makt. Så snart de var etablerte i Medina ble Muhammed både religiøs og politisk leder. Muslimene drev voldelig jihad og ble mer aggressive og intolerante jo mer makt de fikk.

Den fredelige perioden i Mekka er et historisk unntak. Volden og undertrykkelsen i Medina er islams kjerne. Eksempelet fra Mekka viser at muslimer bare er “tolerante” så lenge de er få og ikke har makten. Så snart de blir flere og får mer makt blir de stadig mer aggressive. Denne utviklingen blir fulgt av trusler, utpressing, krav om særbehandling og jihadistisk vold. Det er nøyaktig dette mønsteret vi ser i Europa i dag. Det går en direkte linje fra Muhammed og hans tilhengere i Medina for 1400 år siden til massakren på Charlie Hebdo og terrorangrep verden over nå.

One thought on “Koranen er en hatytring

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s