Tanker for 2017

Av Fjordman

I 2007 skrev jeg en artikkel om europeisk kunst, om Louvre i Paris, Rijksmuseum i Amsterdam, National Gallery i London og Michelangelos malerier i Det sixtinske kapell i Roma. Jeg fryktet da at hvis muslimsk innvandring fortsetter kan Europas uvurderlige kunstskatter en dag lide samme skjebne som Buddha-statuene i Bamiyan, Afghanistan.[i] De ble ødelagt av islamske Taliban i 2001.

Den 3. februar 2017 forsøkte en mann å utføre et terrorangrep ved Louvre-museet i Paris. Han ropte “Allahu akbar!” og gikk til angrep med machete før han ble skutt og såret av franske soldater som voktet museet. Flere rapporter sier at den muslimske mannen, en egyptisk turist, hadde med seg maling.[ii] Det er nærliggende å tro at han ville bruke malingen til å fysisk skade noen av de verdensberømte maleriene i Louvre.

Heldigvis ble dette angrepet stoppet, men det vil sannsynligvis komme flere. Det har vært en rekke tilfeller, fra Italia til Tyskland, hvor muslimske innvandrere har angrepet kirker eller statuer.[iii]

Det er også grunn til å reflektere over at det nå behøves soldater til å beskytte europeiske museer mot muslimske terrorangrep. Slik var det ikke 30 år tidligere. Hvordan vil Europa se ut om 30 år?

Den offisielle begrunnelsen muslimer gir på hvorfor personer som ikke er muslimer ikke har lov til å besøke byene Mekka og Medina er fordi de kan skade islamske hellige steder. Muslimer selv har derimot ødelagt utallige kristne kirker, buddhistiske klostre og hinduistiske templer på flere kontinenter i over tusen år.

Denne systematiske muslimske vandalismen har fortsatt helt til i dag med greske klostre på Kypros og serbiske kirker i Kosovo.[iv] Bør ikke vi, basert på 1400 års negativ erfaring, ha rett til å holde muslimer unna våre kulturskatter?

David Engels er en historiker fra Det frie universitetet i Brussel, Belgia. Han advarer i 2017 om at borgerkrig nå er blitt uunngåelig i Europa. Han sammenligner dagens situasjon med Den romerske republikkens kollaps på Julius Cæsars tid. Engels tror at innen 20 til 30 år vil deler av Europa befinne seg i en autoritær tilstand, etter en fase preget av forfall og indre strid.

Jeg forventer en borgerkrig som vil tvinge frem en fundamental sosial og politisk reformasjon i Europa, enten vi liker det eller ikke, etter eksempel av den råtnende Romerske republikken i det første århundre f.Kr.”[v]

Mange faktorer bidrar til dette, inkludert nedgangen av tradisjonell kultur og utbredt kriminalitet. Han peker også på den store splittelsen mellom de herskende elitene og politiske bevegelser som forsøker å gi vanlige folk innflytelse. De store folkevandringene er en viktig del av dette kaoset, men ikke den eneste faktoren.

Historikeren mener at Europa i vår tidsalder er preget av en merkelig blanding av arroganse og selvhat, materialisme og dårlig samvittighet. Selv om David Engels tror at borgerkrig er uunngåelig vil denne sannsynligvis ikke ta form av konvensjonell krigføring. I stedet vil krigen manifestere seg ved at større områder dominert av nye innvandrere vil falle utenfor myndighetenes kontroll.

Noen vil hevde at en slags kollaps også kan komme tidligere enn dette. Tegn til et sammenbrudd er allerede synlige i blant annet Frankrike, Belgia, Tyskland og Sverige. Hendelser i ett land kan også få en dominoeffekt som sprer seg til andre vestlige land.

Den amerikanske statsviteren Samuel P. Huntington skrev i 1993 en berømt artikkel om sivilisasjonenes sammenstøt (“the clash of civilizations.”)[vi] Huntington spådde kulturenes gjenkomst i verdenspolitikken, og påpekte islams blodige grenser mot andre kulturer. Disse blodige islamske konfrontasjonene blir nå direkte importert til vestlige byer.

Noen av hans spådommer har vist seg å være korrekt. Huntington undervurderte derimot hvor stor den kulturelle og ideologiske splittelsen ville bli internt i den vestlige verden.

Det er for tidlig å si hva slags langsiktig effekt Donald Trump vil ha som president. Etter bare noen uker som leder i USA har han endret debattklimaet i den vestlige verden.

Selv ikke Ronald Reagan møtte så mye hat som Trump da han ble valgt som amerikansk president. Venstreorienterte grupper har skapt voldelige demonstrasjoner i protest mot president Trumps forsøk på å begrense innvandring fra visse muslimske land.[vii]

Tyske Der Spiegel, Europas største nyhetsmagasin, publiserte på sin forside i februar 2017 en blodig tegning av president Trump som halshugger Frihetsgudinnen.[viii] Trump ligner her på en jihadist fra Den islamske staten (IS). Ironisk nok har den tyske regjeringen, representert ved Angela Merkels parti og sosialdemokratene (SPD), importert islamske jihadister til Tyskland.

Politikere som den tyske sosialdemokraten Martin Schulz, tidligere leder for EU-parlamentet, har tatt avstand fra Trump.[ix] Politiske ledere selv i Frankrike, som er under unntakstilstand på grunn av islamsk terror, er uenige med Trump. Norges statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende sier at vi ikke må diskriminere.[x] Hvorfor ikke?

Din kropp har et immunforsvar for å overleve. Oppgaven til immunforsvaret er å holde ute og bekjempe det som ikke hører hjemme i en sunn kropp. Det skal med andre ord diskriminere. Hvis ditt immunforsvar ikke lenger gjør dette så vil du dø. Dette gjelder for individer, men det gjelder også for nasjoner og sivilisasjoner.

Politiske ledere skal diskriminere mot og holde ute trusler mot deres folk. Det er ikke bare deres rett å gjøre dette. Det er deres plikt. Hvis Angela Merkel, Erna Solberg og andre statsledere ikke kan eller vil gjøre sin plikt til å holde trusler ute fra sitt land er de uskikket til å være statsledere. De bør trekke seg fra sin stilling.

Det hevdes å være en “konspirasjonsteori” hvis man sier at vestlige ledere støtter islamisering. Hvis man ser på reaksjonene som utløses av selv moderate begrensninger på muslimsk innvandring viser derimot vestlige ledere og massemedier dette helt åpent. De reagerer med forferdelse og avsky på ethvert forslag om å begrense eller stoppe muslimsk innvandring.

Flere mennesker som praktiserer islam betyr mer islamisering. De som støtter fortsatt muslimsk innvandring støtter dermed islamisering. Så enkelt er det faktisk. Fra dette må man konkludere at medier over hele den vestlige verden, og svært mange politiske ledere, aktivt støtter fortsatt islamisering av sine egne samfunn.

De herskende elitene i EU og Vest-Europa er fanatikere som overhodet ikke tar vare på de langsiktige interessene til sitt eget folk. Tvert imot er de ofte aktivt fiendtlig innstilte overfor sin egen nasjon og kultur. De støtter åpne grenser og masseinnvandring uansett hvor store økonomiske, sosiale og kulturelle omkostninger dette har for deres egne land.

Jeg har beskrevet en ideologisk borgerkrig som pågår i hele den vestlige verden mellom globalister og nasjonalister. Reaksjonene på Donald Trump som USAs president kan antyde at noen av globalistene er villige til å ta denne kampen over til en fysisk krig i gatene.

Her følger et sitat fra min bok Vitne til vanvidd, skrevet i 2015.

Både nasjonalkonservative og markedsliberalister klassifiseres som en del av høyresiden, men deres syn på innvandring kan være svært forskjellig. Kanskje trenger vi et nytt politisk vokabular. Kanskje går ikke det viktigste skillet i dag mellom høyre og venstre, men snarere mellom de som legger vekt på nasjonen og de som ikke gjør det.

Mye av den politiske venstresiden og deler av den såkalte høyresiden er langt på vei enige om at mennesket er homo economicus, det økonomiske menneske, summen av sin verdi som arbeider og konsument. Disse gruppene ser på våre land nesten som en tom bolle som skal fylles med shopping og menneskerettigheter.

Politiske partier på venstresiden kan tjene på innvandring fra lavt utviklede land fordi disse innvandrerne i stor grad stemmer på venstrepartier. En del bedrifter kan oppnå kortsiktig økonomisk gevinst ved import av billig arbeidskraft som presser lønningene ned.

Denne uhellige alliansen styrer vår innvandringspolitikk. Til sammen utgjør den en lammende konsensus av globalister som langt på vei overkjører folkeviljen om innvandring. Utopiene har for lengst drept all vilje til realisme og rasjonell tenkning.

De som fokuserer på nasjonen vil avvise påstander om at masseinnvandringen skal fortsette fordi den er bra for økonomien. For det første er dette løgn. Det er godt dokumentert at ikke-vestlig innvandring er en stor økonomisk byrde for vårt samfunn. For det andre er det ikke bra for nasjonen at vi blir fortrengt av andre folkeslag i vårt eget land. Nasjonens langsiktige interesser skal prioriteres først. Det er bare sunn fornuft.

Det foregår en intern ideologisk kamp over store deler av Europa. På den ene siden har vi globalister. De mener at vi nå lever i en global tidsalder der oppløsning av nasjonalstater er både positivt og uunngåelig. Kritikere vil hevde at dette minner litt om teorien om at et kommunistisk samfunn var både positivt og uunngåelig. Denne tanken viste seg å være feilaktig og svært skadelig.

På den andre siden har vi de som føler en sterk tilknytning til sitt tradisjonelle samfunn. Man kunne kanskje kalle dem nasjonalister, ettersom de ofte legger vekt på den positive betydningen av nasjonalstater. Man kan derimot minst like gjerne kalle dem tradisjonalister, ettersom de fortsatt føler en sterk tilknytning til sin kulturelle identitet og til sine tradisjoner.

Globalister dominerer på venstresiden. Tradisjonalister står sterkest på det som ofte blir kalt den politiske høyresiden. Det finnes derimot mange globalister også på høyresiden, som ønsker fri global flyt av kapital, varer og mennesker. Den tradisjonelle høyre-venstreaksen har redusert forklaringskraft i dagens virkelighet.

Å definere seg som nasjonalist eller tradisjonalist behøver ikke medføre at man utelukkende fokuserer på sin egen nasjon. Som nordmann er det naturlig for meg å ha et spesielt fokus på Norge og de nordiske landene. Jeg ser derimot ofte på et større perspektiv for Europa og hele den vestlige verden. Til slutt ser jeg også på islamsk jihad som en global trussel. Dette er grunnen til at jeg skriver mye på verdensspråket engelsk.

En tradisjonalist betrakter det derimot ikke som ønskelig å oppløse sin nasjonalstat. Han ser det som logisk og etisk riktig å prioritere sitt eget folk først. Dette betyr ikke at du ikke kan hjelpe andre nasjoner eller samarbeide med dem. Det betyr derimot at du ikke ønsker å påføre ditt eget folk skader gjennom å hjelpe andre folkeslag.

Globalister har dominert vestlige samfunn i mange år fordi de har en dominerende posisjon i overnasjonale organisasjoner, i massemediene og i mange akademiske miljøer. Dette har gitt dem en maktposisjon til å stigmatisere, tie ihjel, fryse ut, latterliggjøre eller rettsforfølge personer som ikke er globalister.

Kampen mellom globalister og tradisjonalister skjer ikke mellom land. Den pågår internt i alle vestlige land samtidig og foregår på alle samfunnsnivåer. Tragisk nok kan denne spliden også gå tvers igjennom familier.

Globalistene innehar fremdeles mange maktposisjoner, men deres kontroll over vestlige samfunn er ikke like sterk som før. Problemene som følger med åpne grenser er blitt så store at det er vanskelig å skyve dem under teppet. Medienes propaganda virker ikke like godt som før. Folk kan se at noe er galt.

Dessverre er også mange tradisjoner delvis blitt brutt ned. Noen mennesker føler seg ikke lenger som del av et nasjonalt fellesskap, og har ikke noen større tidshorisont enn å se likegyldige underholdningsprogrammer på TV. Altfor mange mennesker fortsetter blindt å stemme på politiske partier som skader deres land. Globalister har lenge betraktet tradisjonalister i beste fall som dumme og uopplyste, i verste fall som rasistiske og onde.

Tradisjonalister og nasjonalister har mest betraktet globalister som naive. Dette er i ferd med å endre seg. Flere mennesker ser sitt
lokalsamfunn bli ødelagt. De er sintere enn for 20 år siden. Frontene hardner til. Personer som tidligere betraktet globalister som naive ser nå på dem som i beste fall dypt uansvarlige mennesker, i verste fall som landssvikere.

Globalister og tradisjonalister samtaler dårlig, og betrakter hverandre i stigende grad som onde. Dersom denne polariseringen fortsetter å vokse kan den rive vestlige samfunn i stykker. De interne motsetningene er alt ganske store i land som Sverige, Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Den viktigste faktoren som skjerper motsetningene i Europa er masseinnvandringen, spesielt fra Midtøsten og Afrika. Globalister pisker europeere med dårlig samvittighet dersom de nøler med å ta imot hundretusenvis av illegale innvandrere. Tradisjonalister vil påpeke at dette er en falsk humanitet, en form for galskap eller ondskap forkledt som godhet. En moral som sier at du skal bidra til å bryte ned ditt eget land er en falsk og farlig moral. I globalismens og multikulturalismens tidsalder er det denne falske moralen som hersker i Vesten.

Kostnadene ved innvandringen er viktige, men det aller verste er ting man ikke kan sette en prislapp på: Tap av trygghet og frihet, tap av kulturell identitet og til sist kanskje tap av hjemland. Man bør ikke romantisere at et folk blir gjort om til et mindretall i landområder de tidligere kontrollerte. I de fleste tilfeller i historien har dette vært en katastrofe som medførte store lidelser for gruppene som tapte sitt gamle territorium. De nyankomne folkegruppene betrakter de fortrengte med dårlig skjult forakt som et beseiret folk. Ofte gir denne forakten voldelige utslag. Vår tids Europa vil neppe være et unntak.

Trakasseringen innfødte europeere kan oppleve i innvandrerdominerte områder i Vest-Europa tyder på at det samme ubehagelige mønsteret vil gjenta seg her.

De som støtter dagens masseinnvandring støtter en politikk som trolig vil påføre Europas innfødte befolkninger store personlige lidelser og kulturelle tap. Dette er ekstremt inhumant. Det illustrerer at den påståtte humanismen bak dagens innvandringspolitikk er grunnleggende falsk.

Vi ser en voksende tillitskløft internt i vestlige land. Vestlige eliter tror ikke lenger på nasjonalstater, i alle fall ikke for europeere (å støtte en nasjonalstat for palestinske muslimer ser ut til å være akseptabelt). Mange innfødte europeere er derimot fortvilte over en masseinnvandring de ikke ønsker, men føler ikke at de når frem gjennom den politiske prosessen. De kjenner seg sviktet.

Dette er potensielt sett en stor kilde til ustabilitet i årene som kommer. Politiske myndigheter må vise handlekraft og gjøre det som er nødvendig for å få innvandringen under kontroll. Så lenge de ikke gjør dette vil konfliktnivået fortsette å øke.

 

[i] https://www.brusselsjournal.com/node/2128 Why Western Art is Unique, and Why Muslim Immigration Threatens It. Fjordman, 2007-05-15 .

[ii] http://www.bbc.com/news/world-europe-38874457 Louvre attack: Injured suspect ‘refusing to speak’ to investigators. 5. februar 2017.

[iii] http://raymondibrahim.com/2015/01/17/italy-muslims-destroy-and-urinate-on-virgin-mary-statue/ Italy: Muslims Destroy and Urinate on Virgin Mary Statue. http://www.breitbart.com/london/2016/10/02/african-immigrant-arrested-vandalizing-four-churches-rome/ African Immigrant Arrested After Vandalizing Four Churches in Rome. 2 Oct 2016.

[iv] https://www.jihadwatch.org/2016/10/kosovo-muslims-turn-orthodox-christian-chapel-into-public-toilet Kosovo: Muslims turn Orthodox Christian chapel into public toilet. October 28, 2016.

[v] http://www.krone.at/welt/historiker-buergerkrieg-ist-nicht-zu-vermeiden-warnung-an-europa-story-552009 Historiker: “Bürgerkrieg ist nicht zu vermeiden” 02.02.2017. http://www.express.co.uk/news/world/763004/Europe-civil-war-European-Union-David-Engels-authoritarian-30-years-migrant-crisis Europe to CRUMBLE: Continent will face CIVIL WAR within DECADES, top historian claims. Feb 4, 2017.

[vi] https://en.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Civilizations Clash of Civilizations

[vii] http://www.express.co.uk/news/world/763086/Trump-protest-violence-left-wing-Nazis-right-wing Liberal professor delivers vile rant urging VIOLENCE against ‘Nazi’ Trump supporters. Feb 4, 2017. http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-inauguration-protests-idUSKBN1540J7 Violence flares in Washington during Trump inauguration. Jan 21, 2017. http://nation.foxnews.com/2017/02/01/milos-uc-berkeley-speech-cancelled-after-protests-turn-violent-smoke-bombs-smashing Breitbart Editor’s UC Berkeley Speech Cancelled After Protests Turn VIOLENT: Rioters Set Off Smoke Bombs, Smash Windows, Set Fires. February 2, 2017.

[viii] http://www.foxnews.com/world/2017/02/04/german-magazine-sparks-furor-with-cover-trump-beheading-statue-liberty.html German magazine sparks furor with cover of Trump beheading Statue of Liberty. 4. februar 2017. https://magazin.spiegel.de/SP/2017/6/ 4.2.2017.

[ix] http://www.reuters.com/article/us-germany-usa-schulz-trump-idUSKBN15G36B Germany’s Schulz calls Trump ‘un-American’, warns against lifting Russia sanctions. Jan 31, 2017.

[x] http://www.vg.no/nyheter/utenriks/boerge-brende/solberg-ut-mot-trumps-politikk-flyktninger-og-andre-mennesker-maa-behandles-likt/a/23910565/ Solberg ut mot Trumps politikk: – Flyktninger og andre mennesker må behandles likt. 29.01.2017.

 

Bokanmeldelse av Hege Storhaug

av Fjordman

Boka Islam. Den 11. landeplage av Hege Storhaug er blitt en bestselger mellom 2015 og 2017. Den har solgt i titusenvis av eksemplarer på norsk og er blitt oversatt til flere språk. Spesielt salget på Island har vært svært godt for et så lite land. Mottakelsen blant leserne antyder at folk ikke føler at de får sannferdig informasjon fra massemediene. Folk over hele Europa er nå dypt bekymret for masseinnvandring og islamisering.

Etablerte medier har reagert med å brennemerke Storhaugs meninger som farlige, udemokratiske og totalitære. Dette er en absurd måte å snu virkeligheten på hodet. I virkeligheten myrdes karikaturtegnere av islamske jihadister, mens islamkritikere jevnlig drapstrues i europeiske byer. Vår demokratiske styreform undermineres og uthules av udemokratiske overnasjonale organisasjoner som EU og FN.

Ordet “islam” betyr ikke fred men “underkastelse,” et totalitært konsept. De farligste totalitære bevegelsene i dagens Europa har en islamsk drakt. Islam i seg selv har klare totalitære trekk. De som promoterer totalitære bevegelser i Europa nå er dermed de som støtter muslimsk innvandring. Jihad er et konsept som er unikt for islam og gjør islam unikt farlig. Islam er ikke en vanlig religion og bør heller ikke behandles som dette.

Hege Storhaug er modig og bidrar til en meget viktig debatt. Noen av hennes forslag er fornuftige, andre er mindre fornuftige, mens noen ikke går langt nok. Hennes tanker om å kutte ut aggressive og voldelige vers fra Koranen i oversettelse er urealistiske og kan neppe gjennomføres i praksis. Det ville heller ikke gjøre noen særlig forskjell, ettersom Koranens arabiske grunntekst ikke ville endre seg ved å gjøre dette.

Storhaug er dypest sett mer journalist enn akademisk analytiker. Det er hennes svakhet, men ofte også hennes styrke. Hun skriver lettfattelig og lettlest. Storhaug er på sitt beste når hun beskriver sine mange besøk i Pakistan, eller til muslimske områder i Vest-Europa i London, Marseille eller Malmö. Hun er flink til å komme i kontakt med folk. Hun lever seg inn i deres fortellinger, og får sine lesere til å leve seg inn i deres situasjon.

Personer som støtter masseinnvandring har ofte en forestilling om at muslimer vil bli “integrert” og mer som oss etter noen år. Dette vitner om en mangelfull forståelse for islamsk mentalitet og historie. Det som skjer er det stikk motsatte.

Islamsk teologi sier at muslimer skal dominere alle andre. Dette er et påbud fra Allah. Det vi ser i praksis er at muslimer presser og truer seg til spesielle rettigheter og bruk av sharialover i vårt samfunn. De får stadig flere moskeer, islamske skoler og religiøs infrastruktur. Mange unge muslimer er mer religiøse og radikale enn den første generasjonen muslimer som innvandret til Vesten.

Den viktigste skjønnhetsfeilen i boka som trekker ned fra toppkarakter er Storhaugs insistering på å skrive om ”Mekka-islam” mot ”Medina-islam,” og ”Mekka-muslimer” mot ”Medina-muslimer.” Dette fremstår som litt umotivert. Man får inntrykk av at hun er så fortvilet over den alvorlige situasjonen at hun forsøker å skape håp.

Storhaugs skarpe skille mellom “Mekka-muslimer” og “Medina-muslimer” er ikke overbevisende. Dette er et skille som skribent Ayaan Hirsi Ali også gjør i sin bok “Heretic.” Jeg er dypt skeptisk til om det er praktisk og teologisk mulig å ignorere hele Medina-perioden i Koranen og Muhammeds personlige eksempel fra hadith.

Mekka-perioden bør snarere betraktes som et særtilfelle og et unntak. Muslimene var da tolerante utelukkende fordi de var få og ikke hadde maktmidler til å påtvinge andre sitt herredømme. Så snart Muhammed og hans muslimer fikk makt brukte de vold, trusler og drap mot andre. Som jeg forklarer i min bok Vitne til vanvidd:

Den islamske kalenderen begynner ikke med Muhammeds fødsel eller hans første religiøse forkynnelse. Den begynner heller ikke med universets skapelse. Den islamske kalenderen starter i år 622 av vår kristne kalender med Muhammeds migrasjon eller flukt (hijra) fra Mekka til byen Yathrib, som seinere ble hetende Medinat an-Nabi (Profetens by) eller bare Medina. I Medina ble Muhammed for første gang ikke kun religiøs, men også militær og politisk leder. Dette er i alle fall hva muslimene selv tror. Mange vestlige historikere tror ikke at islams tidlige historie er sannferdig fortalt.

De kapitlene i Koranen som skal stamme fra perioden i Medina er markant mer militante, intolerante og aggressive enn de som stammer fra den første perioden i Mekka. Dette utgjør et tilnærmet uløselig problem for islamsk reform fordi de seinere og voldelige kapitlene kansellerer ut de tidlige, litt mer tolerante kapitlene. Fra Medina drev Muhammeds muslimer krig mot naboer som ikke var muslimer, røvet deres eiendeler, drepte dem og tok deres kvinner som slaver. Til slutt erobret de også Mekka, og tvang andre byer til å underlegge seg islamsk herredømme. Den islamske tidsregningen startet med migrasjon, etterfulgt av jihad. Det er noe vår tids europeere bør tenke over.

Prinsippet om at nyere vers i Koranen annullerer og kansellerer ut eldre vers heter naskh, opphevelse eller overstyring. Storhaug nevner dette korrekt i sin bok.[i]

Et vanlig arabisk verb for å drepe eller myrde er qatala, rot q-t-l. Dette ordet brukes for eksempel i Koranen vers 2:216. På nettsiden koran.no står dette verset som 2:217:

“Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere hater det. Men det kan være at dere hater noe, selv om det er godt for dere, og det kan være at dere elsker noe, selv om det er dårlig for dere. Allah vet, og dere vet ikke.”

Denne oversettelsen er ikke korrekt. En mer korrekt oversettelse fra arabisk er: “Det er foreskrevet dere å drepe, selv om dere hater det.”

Dette er et direkte sitat fra Koranen. Allah påbyr muslimer å drepe. Jihad har aldri vært kun selvforsvar. Jihad er også offensivt og ekspansivt, fra 600-tallet til i dag.

Sitatet står i sura 2, det lengste kapittelet i Koranen. Dette sverdverset kansellerer ut tidligere, litt mer tolerante vers i Koranen. Dette islamske budskapet om dreping blir trofast utført av jihadister som Den islamske staten (IS) i Midtøsten og Europa.

Etter at jihadister har begått mord direkte inspirert av Koranens tekst og Muhammeds personlige eksempel hevder vestlige massemedier at islamsk terrorisme ikke har noe med islam å gjøre. Dette er et absurd skuespill, med dødelige konsekvenser.

Koranen oppfordrer til hat, aggresjon og vold mot personer som ikke er muslimer. Det er også et faktum at disse hatefulle tekstene i over tusen år er blitt fulgt opp av troende muslimer i praksis med hat, aggresjon, vold og drap over store deler av verden.

Likevel blir Koranen ikke behandlet som en hatefull og farlig tekst. Hvis du er borger i et vestlig land betaler du gjennom skatt og statsstøtte for spredning av islamsk hat mot deg selv, din familie og ditt folk.

Hvis du ikke ønsker å applaudere spredning av islamsk hat og vold i ditt land er du en “islamofob.” Det gjør deg til en ond og farlig person, som muligens skal overvåkes av sikkerhetsmyndighetene.

Den fredelige perioden i Mekka er et historisk unntak. Volden og undertrykkelsen i Medina er islams kjerne.

Eksempelet fra Mekka på 600-tallet viser at muslimer kun er “tolerante” i en midlertidig fase hvor de ikke er sterke nok til å tvinge islamsk herredømme på andre. Jo mer de øker i antall og styrke, jo mer arrogante, aggressive og voldelige vil de bli. Den islamske offensiven vil fortsette, så lenge antallet muslimer i befolkningen øker.

Dette mønsteret ser vi nå i Europa, med massakren på satiremagasinet Charlie Hebdo og en rekke andre islamske terrorangrep. Vi befinner oss midt i en dødelig global bølge av jihad. Da kan vi ikke basere våre analyser på ønsketenkning. Verden har ventet i 1400 år på et moderat og fredelig islam. Det er nok.

Det Hege Storhaug skriver om islamsk teologi og kultur er stort sett korrekt, på tross av hva hennes muslimske eller islamvennlige kritikere ofte hevder. I ei bok på flere hundre sider kan man alltid finne noen detaljer å stille spørsmål ved. Jevnt over gir Storhaugs bok dessverre et sannferdig bilde av problemer Europa har importert med islamsk vold og muslimske paralellsamfunn.

Hege Storhaugs bok passer meget godt for mennesker som fremdeles tror at islam er som kristendom eller buddhisme. Hvis du ikke tror at det finnes en islamsk trussel mot Europa bør du lese denne boka. Den bør derimot leses med et lite forbehold om at hennes tro på “Mekka-islam” som et fredelig alternativ inneholder elementer av ønsketenkning.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Hege-Storhaug-mener-ekstrem-islam-truer-Norge-Her-er-hennes-forslag-for-a-stoppe-det-8361627.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dette-er-Hege-Storhaugs-forbilder-8366599.html

http://www.rights.no/2016/02/hva-er-det-de-vil-alle-de-gode/

http://www.rights.no/2016/02/kampanjen-til-aftenposten/

http://www.rights.no/2016/02/nar-de-anstendige-bekymrer-seg-for-de-uanstendiges-retorikk/

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Vi-bor-ikke-folge-Hege-Storhaug-pa-vei-mot-det-totalitare-samfunn–Halvor-Moxnes-8367370.html

http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Hege-Storhaug-angriper-demokratiet-3875753.html

[i] Islam. Den 11. landeplage, av Hege Storhaug, hardback år 2015, 6. opplag, side 142-144 om såkalt abrogering eller overstyring.