Anders Behring Breiviks mentalt forstyrrede brev fra fengselet

Det er kjent at Anders Behring Breivik har fått sende og motta en rekke brev i fengselet, selv om noen er blitt sensurert. Jeg har aldri fått noe brev fra Breivik. Jeg mottok heller ikke hans såkalte manifest i juli 2011. I 2016 fikk jeg derimot tilgang til fem av ABBs brev via en annen kilde. Brevene jeg har sett fremstår som autentiske og er nesten helt sikkert ekte. Jeg gjenkjenner også Breiviks skrivestil. Til gjengjeld finnes det trolig flere brev i sirkulasjon enn de 5 jeg har sett.

Jeg er ekstremt lei av Breivik og var først usikker på om jeg orket å skrive noe om disse brevene. Jeg konkluderte gradvis med at dette var nødvendig. Når jeg først hadde analysert hans kompendium kunne jeg like gjerne analysere disse brevene også. Mediene har fra første dag vært svært selektive med hva de siterer av Breivik. Dessuten skaper han fortsatt avisoverskrifter. Norge er ennå ikke helt ferdig med ABB og 22. juli-saken.

Våren 2016 ble det holdt en ny rettssak i Skien fengsel, hvor ABB soner. Massedrapsmannen hadde saksøkt den norske staten for brudd på menneskerettighetene hans, spesielt over isolasjonen i fengselet. Dette fikk han delvis medhold i av retten. Avgjørelsen skapte debatt i nasjonale og internasjonale medier. Justisdepartementet anket avgjørelsen. Ankesaken vil bli avholdt i 2017.[i]

Jeg skrev en kronikk om noen av mine observasjoner fra Breiviks fengselsbrev. Denne sendte jeg til en stor norsk avis, og deretter en annen stor norsk avis i slutten av september 2016. Begge takket nei, noe de selvsagt har full rett til. Jeg vurderte deretter å tilby kronikken til andre aviser, men bestemte meg for at dette trolig ikke var hensiktsmessig. Mange store medier i Norge og til dels andre land har allerede mottatt brev fra Breivik. Hvis de ikke selv skriver om innholdet i disse brevene er de neppe spesielt interessert i at andre skal gjøre dette heller.

Massemediene refererer kun sporadisk til ABBs brev. De har hittil ikke gjort noe forsøk på en mer inngående analyse av dem. Mitt personlige inntrykk etter å ha lest noen av disse brevene er at de fremstår som svært psykologisk avvikende, til dels regelrett sinnssyke. Ønsker ikke mediene at folk flest skal se hvor syk og mentalt forstyrret Breivik fremstår som? Noen vil stille seg dette spørsmålet. Debatten om Breiviks tilregnelighet er slett ikke over.

Jeg velger derfor å publisere min kronikk på internett. For de som har et sterkt ønske om å lese disse 5 brevene av Breivik fra fengselet har jeg publisert digitale fotografier av dem på nettet.[ii]

 

 

 

Breiviks mentalt forstyrrede brev

Av Peder Jensen, Fjordman. Skribent og forfatter av boka Vitne til vanvidd.

Anders Behring Breivik har sendt en rekke brev til nasjonale og internasjonale medier. Det snakkes påfallende lite om innholdet i disse, sammenlignet med hans kompendium eller såkalte manifest fra 2011. Jeg fikk i 2016 tilgang til fem brev ABB har skrevet i fengselet mellom 2013 og 2015.

Breivik fremstår som minst like forvirret nå som før. Jeg tok meg selv i å le spontant av noen av hans merkeligste utsagn. Brevene bærer et sterkt preg av psykiatri. I hans manifest brukte ABB også dusinvis av sider på å beskrive Knights Templar-medaljer i detalj, eller på å snakke om kjønnsorganene og de påståtte kjønnssykdommene til sin søster.

Breivik klager på sin behandling og isolasjon i fengselet, som han kaller det verste tilfellet av tortur i Nord-Europa siden andre verdenskrig. Han klager blant annet på at han i sin celle på flere rom har en dårlig TV og en gammel PlayStation med barnslige spill.[iii] Jøder i Auschwitz slapp billigere unna enn ham ved å bli gasset ihjel på en human måte, skriver ABB.[iv] Dette ser ut til å være seriøst ment.

I begynnelsen av 2014 sendte Breivik ut et lengre brev på engelsk til medier i flere vestlige land. Han hevder der at hans strategi med angrepene 22. juli var å skape en heksejakt på fredelige antiislamister. I brevet tar han i klartekst avstand fra meg og skriver at når massemediene hevdet at Fjordman var hans forbilde så “kunne de ikke ta mer feil.”[v] Breivik fremhever selv afrikaneren Nelson Mandela som et forbilde.[vi] Antallet norske medier som har omtalt dette er lik null.

I et brev fra 2014 vil Breivik forklare hvorfor han er blitt nazist. Disse forklaringene svekkes kraftig av at Breivik har svært mangelfulle kunnskaper om ideologi, religion og historie. Han slynger om seg med ord og begreper som han åpenbart ikke forstår, slik han også gjorde i sitt manifest. ABB hevder at Øst-Danmark var en kommunistisk sovjetstat som frem til 1991 utsatte dansker for flere tiår med terror, arbeidsleire, tortur og massedrap.[vii] Påstanden er uten rot i virkeligheten.

24. oktober 2014 avla ABB ed med høyre arm hevet til en nasjonalsosialistisk hilsen i retning av Quislings grav. Denne minner påfallende mye om eden Breivik tidligere skal ha avlagt til Knights Templar, hans oppdiktede tempelriddere. ABB sverger nå “troskap til Vidkun Quislings arv.”[viii]

Breivik skjøt 15 år gamle jenter på Utøya fordi han mente de var forrædere. Men han vil videreføre “arven” til den mest beryktede landsforræderen i norsk historie.

ABB sier at han ikke lenger er terrorist. Han er nå en fredelig aktivist som søker dialog og tar avstand fra bruk av vold.[ix] Samtidig er han blitt nasjonalsosialist (nazist). Til og med 22. juli 2011 var Breivik en antinazistisk terrorist. Nå er han en fredelig og demokratisk dialognazist.

Selv om han ikke lenger hevder å være kommandør for terrornettverket Knights Templar er Breivik i sitt eget hode ikke blitt mindre viktig. I et brev fra Skien fengsel datert 18.08.2014 er det vedlagt et stort organisasjonskart. ABB skisserer her opp The Nordic League, Den Nordiske Liga.[x]

Kartet har forgreninger i mange land, med finansdepartement, studentunion, oversettere, forskningsinstitusjoner, barnehager, biblioteker, TV-stasjoner, radio, forlag og bioteknologi. Breivik vil gjerne organisere fascistiske barnehager på Island og Estland fra fengselet. Dette organisasjonskartet med ham selv sentralt sender han til Kongen, den russiske og den kinesiske ambassaden pluss internasjonale medier.

ABBs store plan, Prosjekt Yggdrasil, involverer at 98% av Norge og andre europeiske land skal oppgis til multikultur. 2 – to – prosent av landets territorium skal settes av til en slags indianerreservater.[xi] Breivik anser seg selv som en nasjonalhelt for å ville gi bort 98% av landet sitt til andre folkegrupper. Breivik ønsker et lite reservat for etniske nordmenn i det sørvestlige Østfold,[xii] rundt Fredrikstad. Resten av landet er han villig til å gi bort til arabere, pakistanere og afrikanere.

Det er uklart om ABB også vil bli konge av dette norske reservatet. Breivik har tidligere tenkt på å bli ny konge under navnet Sigurd korsfareren den andre.[xiii] Akademiker Tore Bjørgo hevder at slike tanker er vanlige i høyreorienterte miljøer.[xiv]

Breivik har så grandiose forestillinger om sin globale viktighet at det neppe kan beskrives som noe annet enn en alvorlig realitetsbrist. Denne har tilsynelatende vært konstant hos ham i mange år. Jesus hang bare på korset i tre dager, mens ABB blir torturert hver dag i årevis, skriver han.[xv]

Nesten alle kristne trosretninger anser Jesus som Guds sønn og guddommelig. Breivik sammenligner seg altså med en gud. ABB er blitt omtalt som en “kristen terrorist,”[xvi] men har aldri hevdet å være en praktiserende kristen. Nå tar han direkte avstand fra kristendommen.[xvii]

Breivik har derimot uttrykt stor beundring for muslimske jihadister. Han kopierte terrornettverket al-Qaida og vil gjerne ha et islamsk kalifat i Midtøsten. ABB ville i sitt manifest samarbeide med al-Qaida, Hamas eller andre islamske terrorister for å gjennomføre massemord på europeere.

ABB hevder å motta personlige beskjeder fra guden Odin. Under rettssaken om hans soningsforhold i 2016 tok hans advokat Øystein Storrvik opp igjen debatten om Breiviks tilregnelighet. “Breivik fremstår forvirret i retten, etter mine begreper. Og at han er mentalt sårbar, er et svakt uttrykk, et veldig svakt uttrykk. Det står også i et notat fra psykiater Randi Rosenqvist at han ikke skal begå sivil ulydighet etter ordre fra Odin. I en hvilken som helst annen sak, ville det fått konsekvenser,” sier Storrvik. Han mener Breivik “snakker om ting som vanlige folk finner helt absurd.”[xviii]

Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim konkluderte i 2011 med at ABB lider av paranoid schizofreni og er sinnssyk. Noen mennesker blir kurert fra denne sykdommen. Forholdene for at en eventuell schizofreni hos Breivik skulle forsvinne i fengselet er ikke gunstige. Han mottar ingen kjent behandling mot denne sykdommen. I tillegg sitter han i isolasjon som ville vært krevende selv for en frisk person. Spesielt i et brev fra 2015 viser Breivik tegn til mentalt stress.[xix]

Dersom den opprinnelige vurderingen om at ABB lider av paranoid schizofreni var korrekt er det grunn til å anta at han fortsatt kan ha denne alvorlige sinnslidelsen. De forvirrede, usammenhengende og bisarre brevene Breivik sender fra fengselet samsvarer med teorien om at han fremdeles lider av schizofreni.

[i] https://www.nrk.no/telemark/breivik-saken-starter-10.-januar-1.13115641 Breivik-saken starter 10. januar. 01.09.2016.

[ii] https://vitnetilvanvidd.wordpress.com/2016/03/28/hvorfor-jeg-publiserer-breiviks-brev-fra-fengselet/ Hvorfor jeg publiserer Breiviks brev fra fengselet. 28. mars 2016.

[iii] Brevet på norsk, 10 maskinskrevne sider, er datert fra Skien fengsel 05.11.13, med oppdatering fra 29.01.14. Breivik definerer behandlingen han får i fengselet som grov tortur og truer med å sultestreike seg til døde. Sitat side 7.

[iv] Dette brevet er på 35 maskinskrevne sider på engelsk. Det var sendt i posten til ulike medier i januar 2014. Det er lagt ved en liten lapp som sier at 2 sider er blitt fjernet/sensurert av Skien fengsel. Sitatet om Auschwitz er fra side 23-24.

[v] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitatet der ABB tar avstand fra meg er fra brevets siste side, tillegg V.

[vi] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitatet om Mandela er hentet fra side 10-11.

[vii] Dette brevet er datert Skien, 27.10.14. Brevet er på norsk og er 5 sider langt, pluss en side med negativt svar på ABBs søknad om å få besøke Quislings grav. Sitatet om den påståtte sovjetstaten i Øst-Danmark er fra side 2.

[viii] Maskinskrevet brev på norsk fra Skien datert 27.10.14. Sitatet om nasjonalsosialistisk ed for Quisling side 4.

[ix] Brev på norsk datert 18.08.14. ABB gjentar i brevet det han har sagt flere ganger siden 2012: At han nå er en fredelig aktivist som tar avstand fra bruk av vold som politisk virkemiddel.

[x] Brev på norsk datert 18.08.14. Vedlegg med et stort organisasjonskart på engelsk.

[xi] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitat side 16: “‘Project Yggdrasil’, the creation of 13 indigenous micro-states in all 13 nordic countries (only two percent of each country) is the solution.”

[xii] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitat fra tillegg V: “…the founding of this autonomous norwegian-nordic indigenous state in southwest Østfold…”

[xiii] http://www.tv2.no/a/3807071 «Krokodiller» og «Heksehyl» inngikk i Breiviks militærstrategi. 14.06.2012.

[xiv] https://www.nrk.no/norge/_-vanlig-i-hoyreekstreme-miljoer-1.7901282 – Breiviks vrangforestillinger vanlig i høyreekstreme miljøer. 02.12.2011.

[xv] Brev på engelsk, sendt tidlig i 2014. Sitatet om Jesus som bare hang på korset i tre dager er hentet fra side 24.

[xvi] https://www.nrk.no/urix/_-han-er-en-kristen-terrorist-1.7735739 – Derfor er Anders Behring Breivik en kristen terrorist. 02.08.2011.

[xvii] http://www.dagen.no/Nyheter/hedning/Breivik-mener-Jesus-er-%C2%ABpatetisk%C2%BB-272638 Breivik mener Jesus er «patetisk». Breivik hevder i et nytt brev at han aldri har vært kristen. 19. november 2015.

[xviii] http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anders-behring-breivik-soeksmaalet/breiviks-advokat-han-fremstaar-forvirret-og-mentalt-saarbar/a/23641301/ Breiviks advokat: – Han fremstår forvirret og mentalt sårbar. 18.03.2016.

[xix] I et kort norsk brev på 2 sider fra september 2015 skriver ABB blant annet: «Justisminister Anders Anundsen dømte meg til døden, 02.09.15, gjennom en beslutning som tilsynelatende er et forsøk på å presse meg til selvmord før tortur-søksmålet kommer opp for Oslo tingrett. Beslutningen stripper meg for alle vesentlige rettigheter som er opparbeidet de siste fire år, og medfører ulevelig lidelse.» «Jeg er ikke en maskin, og jeg er svært sliten etter å ha kjempet mot mishandling i fire år.» «Jeg orker ikke mer plaging. Dere dreper meg!» Brevet avsluttes med: «Jeg orker ikke mer.»

One thought on “Anders Behring Breiviks mentalt forstyrrede brev fra fengselet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s