Terror og islam

Denne teksten ble sendt inn som tilsvar til Dagbladet. Avisens debattansvarlig og kommentator Aksel Braanen Sterri ville ikke publisere min tekst fordi han mente den var for lang. Han ville bare la meg få publisere en brøkdel av denne lengden. Jeg påpekte at Hege Storhaug tidligere i måneden hadde fått publisert en lang tekst som tilsvar i samme avis til samme mann. Jeg aksepterer ikke å bli avspist med mye mindre enn Storhaug i samme situasjon.

Dagbladet har ingen utestående godvilje hos meg. 2. februar 2016 publiserte de et tilsvar fra meg. I stedet for å bruke et bilde av meg, som de hadde, valgte Dagbladets redaksjon å illustrere min tekst med et bilde av massemorderen Anders Behring Breivik. Dette er ikke seriøs journalistikk.

Dagbladet er en av avisene som sliter med sterkt synkende opplagstall. De er en døende avis fordi de fortjener å dø.

Jeg publiserer selv min tekst her.

 

 

Terror og islam

Av Peder Jensen, Fjordman

Per Fugelli skriver at «Peder Jensen, Fjordman, ABBs åndelige fører, kommer med boka ‘Vitne til vanvidd’. Er det en selvangivelse?» Fugelli mottok et eksemplar av min bok tidlig i 2016, i likhet med blant annet politikerne Snorre Valen og Hadia Tajik. Det er uklart om han har lest den. Fugelli har lenge hatt et stående tilbud om å møte meg til debatt sammen med en journalist. Han har sagt nei. Det har også Lars Gule og Tore Bjørgo gjort.

Fugelli hevder at ABB var «besatt av vrangforestillinger» om at islam utgjør en trussel mot vårt samfunn. Som lege bør Fugelli forstå hva som utgjør en vrangforestilling i medisinsk forstand. Anders Behring Breivik utførte massemord på vegne av et ikke-eksisterende terrornettverk som ingen andre mennesker på hele planeten hadde hørt om før. Hans oppdiktede flokk av terrorister eksisterte kun i hans hode.

Muslimske jihadister kommer derimot fra en stor flokk av sympatisører, som kanskje gir dem praktisk hjelp for å utføre sine terrorhandlinger. Islamske terrorister har myrdet folk på konsert eller kafé i Paris, bombet offentlig transport i Madrid, London og Brussel og kjørt ned barn på stranden i Nice. De militante muslimene som utførte disse massemordene gjorde det på vegne av Allah og Muhammed. Minst 1,6 milliarder mennesker i verden tror at Allah er universets skaper og at Muhammed er hans viktigste profet.

Frankrike befinner seg i en nesten permanent unntakstilstand. Festivaler avlyses av sikkerhetsgrunner. Folk justerer sine ferieplaner på grunn av terrorfrykt. Dagliglivet i Europa påvirkes nå av jihadistisk vold. Franske myndigheter sier åpent at landet er i krig. At Fugelli i en slik situasjon velger å advare mot fremmedfrykt, muslimhets og islamofobi fremstår som svært virkelighetsfjernt.

Tysklands regjering ber befolkningen om å hamstre et personlig nødforråd av mat, vann, alternative energikilder og andre vitale forsyninger i tilfelle av et stort væpnet angrep. Myndighetene har ikke gjort noe slikt siden Den kalde krigen. Da levde Europa under den konstante skyggen av en mulig verdenskrig.

Tyskerne er blitt utsatt for en rekke angrep fra muslimske innvandrere.18. juli 2016 gikk en radikal muslim inspirert av Den islamske staten (IS) løs på togpassasjerer med kniv ved Würzburg. 5 ble skadet, gjerningsmannen ble drept. 24. juli 2016 sprengte en syrisk asylsøker seg selv ved en vinbar og skadet 15 personer på en musikkfestival i byen Ansbach. Tysklands første muslimske selvmordsbomber var tilknyttet IS. Samme dag gikk en syrisk migrant med machete løs på folk i Reutlingen. Ei gravid polsk kvinne ble drept og to skadet.

Under de enorme folkevandringene i 2015 kjørte mange vestlige massemedier en kampanje for at europeere skulle akseptere den nesten ukontrollerte tilstrømmingen av muslimske og afrikanske innvandrere. Akkurat som kritikere advarte mot da har flere dødelige terrorangrep i Europa etterpå involvert militante muslimer som skjulte seg i migrantstrømmen. Jihadister utnytter våre åpne grenser til å sende terrorister hit. I tillegg til dette kommer ordinær kriminalitet og dokumentert seksuell trakassering av europeiske kvinner fra muslimske menn.

Likevel angrer ikke Tysklands forbundskansler Angela Merkel på at hennes regjering, en storkoalisjon av CDU og sosialdemokratene, har sluppet inn meget store mengder muslimer. Merkel, Frankrikes president François Hollande og EUs ledere som Jean-Claude Juncker vil fortsette muslimsk innvandring.

Basert på islamsk teologi og lange historiske erfaringer bør man være meget skeptisk til muslimsk innvandring. Som jeg skriver i min bok Vitne til vanvidd:

Den islamske kalenderen begynner ikke med Muhammeds fødsel eller hans første religiøse forkynnelse. Den begynner heller ikke med universets skapelse. Den islamske kalenderen starter i år 622 av vår kristne kalender med Muhammeds migrasjon eller flukt (hijra) fra Mekka til byen Yathrib, som seinere ble hetende Medinat an-Nabi (Profetens by) eller bare Medina. I Medina ble Muhammed for første gang ikke kun religiøs, men også militær og politisk leder. Dette er i alle fall hva muslimene selv tror. Mange vestlige historikere tror ikke at islams tidlige historie er sannferdig fortalt.

De kapitlene i Koranen som skal stamme fra perioden i Medina er markant mer militante, intolerante og aggressive enn de som stammer fra den første perioden i Mekka. Dette utgjør et tilnærmet uløselig problem for islamsk reform fordi de seinere og voldelige kapitlene kansellerer ut de tidlige, litt mer tolerante kapitlene. Fra Medina drev Muhammeds muslimer krig mot naboer som ikke var muslimer, røvet deres eiendeler, drepte dem og tok deres kvinner som slaver. Til slutt erobret de også Mekka, og tvang andre byer til å underlegge seg islamsk herredømme. Den islamske tidsregningen startet med migrasjon, etterfulgt av jihad. Det er noe vår tids europeere bør tenke over.

Sven Egil Omdals uredelige oppførsel

3. mars 2016 utvekslet jeg e-post med den profilerte norske journalisten Sven Egil Omdal. Da fikk jeg oppgitt en norsk adresse som et papireksemplar av min bok Vitne til vanvidd umiddelbart ble sendt til. 22. august 2016 var skolene begynt på igjen etter sommeren. Jeg sendte da følgende e-post til Omdal:

“Hei igjen. Det nærmer seg nå et halvt år, inklusive hele sommerferien, siden et anmeldereksemplar av min bok Vitne til vanvidd ble sendt til din oppgitte postadresse. Jeg har ikke hørt noe mer. Har du mottatt boka? Hvis ja, vil den bli anmeldt? Vennlig hilsen Peder Jensen.”

Jeg fikk raskt svar fra Omdal: “Hei, Ja, boken er mottatt og vurdert. Vi kommer ikke til å anmelde den.”

Jeg sendte e-post tilbake samme dag:

“En av de mest forhåndsomtalte bøkene i Norge på mange år, som omhandler den største nyhetssaken i landet etter andre verdenskrig, vil altså ikke bli anmeldt av dere. Hvem er ‘vi’ her? Er det bare Stavanger Aftenblad, eller også andre aviser?

Det ville være rimelig å høre en konkret begrunnelse fra deg på hvorfor min bok ikke skal anmeldes. Du synes tydeligvis at jeg er relevant, ettersom du anmeldte Simen Sætres dårlige bok om meg. Du omtalte meg da som ‘fascist.‘ Du har sammenlignet meg med nazister og offentlig antydet at jeg har et ansvar for 77 mord.

Hvis du mener det finnes faktafeil angående navn, datoer eller sitater i teksten vil jeg gjerne vite dette. Da vil dette bli korrigert innen andre opplag av min bok kommer ut. Jeg må i så fall vite konkret hvilke feil det er snakk om, og på hvilken side de står.

Hilsen Peder Jensen.”

Denne gang fikk jeg ikke noe svar fra Omdal.

Sven Egil Omdal har kritisert meg personlig med meget alvorlige beskyldninger en rekke ganger. Han skrev blant annet om meg i desember 2012 at jeg tilhører “Europas bukett av høyreekstremister, fascister, nynazister og voldsfantaster” som “bør ha vår uforbeholdne oppmerksomhet.” I så fall er det underlig at han ikke har en eneste kommentar til ei bok på flere hundre sider der jeg går nærmere inn på mine synspunkter. Ei bok som han har mottatt gratis.

Omdal har tidligere hevdet at jeg har “forsøkt å flykte fra ansvaret, landet og oppmerksomheten” etter 22. juli 2011. Han bruker ordet “ansvarlig” flere ganger om meg i forbindelse med Breiviks massemord. Jeg konfronterte ham direkte på Twitter om hva han mente med “ansvar” for 77 mord. Han svarte ikke.

Jeg stakk ellers ikke av. Faktisk gikk jeg sommeren 2011, på tross av at jeg ikke hadde gjort noe kriminelt og ble utsatt for ganske kraftig demonisering, rett inn i løvens hule og meldte meg frivillig for norske politimyndigheter ikke mindre enn to ganger. Dette på et tidspunkt da verken politi eller presse ante hvem jeg var.

Hvis dette er nivået de etablerte massemediene selv legger seg på, med hvilken rett kan de da kritisere debattene på uavhengige nettsider for å være usaklige, personfokuserte eller hatefulle?

Omdal har antydet at jeg kan være en moderne versjon av Alfred Rosenberg. Rosenberg var en fremtredende nazistisk ideolog som påvirket Adolf Hitlers tankegang. Han ble stilt for retten i Nürnberg og hengt. Det ville vært fint om Omdal i det minste kan få grunnleggende fakta korrekt, før han sammenligner en nålevende person med representanter for et folkemorderisk regime som ble dømt til døden og hengt for forbrytelser mot menneskeheten.

Omdal har publisert flere negative tekster om meg med basale faktafeil. Han har for eksempel hevdet i avisen Stavanger Aftenblad at jeg ville avvikle Fjordman-bloggen etter angrepene i 2011. I realiteten hadde min Fjordman-blogg ikke vært aktiv siden 2005, mange år tidligere. Dette kan hvem som helst hurtig finne ut av på internett. Det er slurvete å ikke få så enkle fakta korrekt.

Sven Egil Omdal har hatt ledende posisjoner i Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg. Det er et alvorlig sykdomstegn for mediene at en så uredelig person som Omdal nyter respekt i norsk presse.

http://www.aftenbladet.no/meninger/fripenn/Masken-revet-av-Fjordman-3085838.html

http://www.aftenbladet.no/meninger/Oss-torturister-imellom-3169997.html

http://www.aftenbladet.no/meninger/fripenn/Den-vennlige-fascisten-3160131.html

Koranen er en hatytring

Det har vært mye diskusjon i Norge omkring synspunktene til personer som Fahad Qureshi fra organisasjonen Islam Net. Blant annet har Koranen vers 2:216 blitt omtalt i denne diskusjonen. Et vanlig arabisk verb for “å drepe” er qatala, rot q-t-l. Dette verbet brukes i vers 2:216. Det sjekket jeg i den arabiske teksten. Typisk nok blir verset gjerne oversatt som “fighting,” å kjempe. Det betyr egentlig å drepe. Dette verset i Koranen sier at dreping er påbudt for muslimer, enten de ønsker det eller ikke.

Qatala, å drepe, er et ord som brukes ubehagelig ofte i den påstått tolerante Koranen. Disse versene fra Koranen om å drepe blir ofte sitert av islamske terrorister som begrunnelse for sine handlinger. Etter at jihadister har begått mord inspirert av Koranens tekst og Muhammeds personlige eksempel hevder vestlige politikere at islamsk terrorisme ikke har noe med islam å gjøre. Dette er et absurd skuespill, med dødelige konsekvenser.

En norsk oversettelse av Koranen ligger på nettsiden koran.no . Nummer på vers er dessverre ikke alltid den samme på norsk som internasjonalt. Dette verset står som 2:217 på norsk:

“Det er foreskrevet dere å kjempe, selv om dere hater det. Men det kan være at dere hater noe, selv om det er godt for dere, og det kan være at dere elsker noe, selv om det er dårlig for dere. Allah vet, og dere vet ikke.”

Denne oversettelsen er ikke korrekt fra den arabiske teksten. En mer korrekt oversettelse er: “Det er foreskrevet dere å drepe, selv om dere hater det.”

Dette er et direkte sitat fra Koranen, henvendt til alle muslimer i verden, for alltid. Det er påbudt for muslimer å drepe, selv om de ikke ønsker dette. Sitatet står i sura 2, det lengste kapittelet i Koranen. Dette sverdverset kansellerer ut tidligere, litt mer tolerante vers i Koranen. Dette er islams endelige budskap. Dette budskapet om dreping blir trofast utført av jihadister som for eksempel Den islamske staten (IS) i Midtøsten og Europa i dag.

Vestlige myndigheter, blant annet EU, arbeider for å bekjempe og fjerne såkalte “hatytringer” fra internett. Hvis de hadde vært konsekvent ville Koranen vært forbudt. Koranen er en hatytring mot flertallet av menneskeheten. Dette gjelder nesten 80% av alle mennesker på jorda. Muslimske kvinner og fritenkere blir heller ikke godt behandlet.

Det er et beviselig faktum at islamske religiøse tekster som Koranen oppfordrer til hat, aggresjon og vold mot personer som ikke er muslimer. Det er også et beviselig faktum at disse hatefulle tekstene i over tusen år er blitt fulgt opp av troende muslimer i praksis med hat, aggresjon, vold og drap over store deler av verden.

Likevel blir Koranen ikke behandlet som en hatefull og meget farlig tekst. Tvert imot blir den spredt over hele verden. Hvis du er borger i et vestlig land betaler du trolig gjennom skatt og statsstøtte for spredning av islamsk hat mot deg selv, din familie og ditt folk. Hvis du ikke ønsker å applaudere spredning av islamsk hat og vold i ditt land er du en “islamofob.” Det gjør deg til en ond og farlig person, som muligens skal overvåkes av myndighetene. Dette høres nesten ut som manuset til en dårlig film, men det er nå virkeligheten i store deler av den vestlige verden.

En kjent norsk oversettelse av Koranen ble foretatt av Einar Berg. Som tidligere student av arabisk språk kan jeg bekrefte at denne er dårlig og upålitelig. Ikke sjelden er den arabiske originalteksten mer voldelig, intolerant og hatefull enn oversettelsen.

Skribenter som Linda Noor møter seg selv i døra her. De vil være muslimer, men tar avstand fra menns vold mot sine koner. Det kan de ikke gjøre som troende muslimer. Koranen 4:34 gir menn rett til å slå sine ulydige koner. Verset finnes på koran.no som 4:35:

“Mennene er ansvarlige for kvinnene med det som Allah har utmerket noen av dem med fremfor andre, og med det som de gir ut av sin eiendom. Derfor er de rettferdige kvinner de lydige (og) de som vokter over det usette med Allahs hjelp. Og dem som dere frykter opprør fra, skal dere formane og la alene i deres senger, og (om nødvendig) straffe. Men om de adlyder dere, så søk ingen vei (til straff) over dem, sannelig Allah er Opphøyet, Stor.”

Teksten er her feilaktig oversatt fra arabisk, muligens bevisst. Verbet som står i den arabiske teksten er daraba (d-r-b), som betyr å slå. Det betyr ikke straffe. Dette kan riktignok bety å slå i ulik intensitet, alt etter hvilken form av verbet man bruker. Men Koranen gir menn rett til å slå sine koner til lydighet, hvis ingenting annet fungerer. Teksten er meget klar. Her snakker vi ikke om hadith eller sekundær islamsk litteratur. Vi snakker om at selve Koranen gir menn en rett fra Allah til å slå sine koner til lydighet.

Koranen er en ondskapsfull bok som har inspirert vold, drap og terror i 1400 år. Mord og terror er ikke en misforståelse av Koranen. Det er Koranens kjernebudskap.

Prinsippet om at nyere vers i Koranen kansellerer ut eldre vers heter naskh på arabisk. Dette kalles abrogation på engelsk, eller opphevelse. Det finnes påfallende mange interne motsigelser i den visstnok perfekte Koranen. Disse løses i islamsk teologi ved at de versene som skal ha blitt åpenbart sist til Muhammed opphever de som kom tidligere. Flere vers i Koranen indikerer at noen åpenbaringer er blitt opphevet og erstattet av senere åpenbaringer.

Dette utgjør et tilnærmet uløselig hinder mot en fredelig reform av islam. Skribenter som Ayaan Hirsi Ali og Hege Storhaug håper på at det mer tolerante såkalte Mekka-islam skal vinne over Medina-islam. Dessverre er dette sannsynligvis ikke mulig. Mekka-perioden slik den omtales i tradisjonell islamsk historie var tolerant utelukkende fordi Muhammed og hans tilhengere ennå var få og ikke hadde makt. Så snart de var etablerte i Medina ble Muhammed både religiøs og politisk leder. Muslimene drev voldelig jihad og ble mer aggressive og intolerante jo mer makt de fikk.

Den fredelige perioden i Mekka er et historisk unntak. Volden og undertrykkelsen i Medina er islams kjerne. Eksempelet fra Mekka viser at muslimer bare er “tolerante” så lenge de er få og ikke har makten. Så snart de blir flere og får mer makt blir de stadig mer aggressive. Denne utviklingen blir fulgt av trusler, utpressing, krav om særbehandling og jihadistisk vold. Det er nøyaktig dette mønsteret vi ser i Europa i dag. Det går en direkte linje fra Muhammed og hans tilhengere i Medina for 1400 år siden til massakren på Charlie Hebdo og terrorangrep verden over nå.