Tanker for 2017

Av Fjordman

I 2007 skrev jeg en artikkel om europeisk kunst, om Louvre i Paris, Rijksmuseum i Amsterdam, National Gallery i London og Michelangelos malerier i Det sixtinske kapell i Roma. Jeg fryktet da at hvis muslimsk innvandring fortsetter kan Europas uvurderlige kunstskatter en dag lide samme skjebne som Buddha-statuene i Bamiyan, Afghanistan.[i] De ble ødelagt av islamske Taliban i 2001.

Den 3. februar 2017 forsøkte en mann å utføre et terrorangrep ved Louvre-museet i Paris. Han ropte “Allahu akbar!” og gikk til angrep med machete før han ble skutt og såret av franske soldater som voktet museet. Flere rapporter sier at den muslimske mannen, en egyptisk turist, hadde med seg maling.[ii] Det er nærliggende å tro at han ville bruke malingen til å fysisk skade noen av de verdensberømte maleriene i Louvre.

Heldigvis ble dette angrepet stoppet, men det vil sannsynligvis komme flere. Det har vært en rekke tilfeller, fra Italia til Tyskland, hvor muslimske innvandrere har angrepet kirker eller statuer.[iii]

Det er også grunn til å reflektere over at det nå behøves soldater til å beskytte europeiske museer mot muslimske terrorangrep. Slik var det ikke 30 år tidligere. Hvordan vil Europa se ut om 30 år?

Den offisielle begrunnelsen muslimer gir på hvorfor personer som ikke er muslimer ikke har lov til å besøke byene Mekka og Medina er fordi de kan skade islamske hellige steder. Muslimer selv har derimot ødelagt utallige kristne kirker, buddhistiske klostre og hinduistiske templer på flere kontinenter i over tusen år.

Denne systematiske muslimske vandalismen har fortsatt helt til i dag med greske klostre på Kypros og serbiske kirker i Kosovo.[iv] Bør ikke vi, basert på 1400 års negativ erfaring, ha rett til å holde muslimer unna våre kulturskatter?

David Engels er en historiker fra Det frie universitetet i Brussel, Belgia. Han advarer i 2017 om at borgerkrig nå er blitt uunngåelig i Europa. Han sammenligner dagens situasjon med Den romerske republikkens kollaps på Julius Cæsars tid. Engels tror at innen 20 til 30 år vil deler av Europa befinne seg i en autoritær tilstand, etter en fase preget av forfall og indre strid.

Jeg forventer en borgerkrig som vil tvinge frem en fundamental sosial og politisk reformasjon i Europa, enten vi liker det eller ikke, etter eksempel av den råtnende Romerske republikken i det første århundre f.Kr.”[v]

Mange faktorer bidrar til dette, inkludert nedgangen av tradisjonell kultur og utbredt kriminalitet. Han peker også på den store splittelsen mellom de herskende elitene og politiske bevegelser som forsøker å gi vanlige folk innflytelse. De store folkevandringene er en viktig del av dette kaoset, men ikke den eneste faktoren.

Historikeren mener at Europa i vår tidsalder er preget av en merkelig blanding av arroganse og selvhat, materialisme og dårlig samvittighet. Selv om David Engels tror at borgerkrig er uunngåelig vil denne sannsynligvis ikke ta form av konvensjonell krigføring. I stedet vil krigen manifestere seg ved at større områder dominert av nye innvandrere vil falle utenfor myndighetenes kontroll.

Noen vil hevde at en slags kollaps også kan komme tidligere enn dette. Tegn til et sammenbrudd er allerede synlige i blant annet Frankrike, Belgia, Tyskland og Sverige. Hendelser i ett land kan også få en dominoeffekt som sprer seg til andre vestlige land.

Den amerikanske statsviteren Samuel P. Huntington skrev i 1993 en berømt artikkel om sivilisasjonenes sammenstøt (“the clash of civilizations.”)[vi] Huntington spådde kulturenes gjenkomst i verdenspolitikken, og påpekte islams blodige grenser mot andre kulturer. Disse blodige islamske konfrontasjonene blir nå direkte importert til vestlige byer.

Noen av hans spådommer har vist seg å være korrekt. Huntington undervurderte derimot hvor stor den kulturelle og ideologiske splittelsen ville bli internt i den vestlige verden.

Det er for tidlig å si hva slags langsiktig effekt Donald Trump vil ha som president. Etter bare noen uker som leder i USA har han endret debattklimaet i den vestlige verden.

Selv ikke Ronald Reagan møtte så mye hat som Trump da han ble valgt som amerikansk president. Venstreorienterte grupper har skapt voldelige demonstrasjoner i protest mot president Trumps forsøk på å begrense innvandring fra visse muslimske land.[vii]

Tyske Der Spiegel, Europas største nyhetsmagasin, publiserte på sin forside i februar 2017 en blodig tegning av president Trump som halshugger Frihetsgudinnen.[viii] Trump ligner her på en jihadist fra Den islamske staten (IS). Ironisk nok har den tyske regjeringen, representert ved Angela Merkels parti og sosialdemokratene (SPD), importert islamske jihadister til Tyskland.

Politikere som den tyske sosialdemokraten Martin Schulz, tidligere leder for EU-parlamentet, har tatt avstand fra Trump.[ix] Politiske ledere selv i Frankrike, som er under unntakstilstand på grunn av islamsk terror, er uenige med Trump. Norges statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende sier at vi ikke må diskriminere.[x] Hvorfor ikke?

Din kropp har et immunforsvar for å overleve. Oppgaven til immunforsvaret er å holde ute og bekjempe det som ikke hører hjemme i en sunn kropp. Det skal med andre ord diskriminere. Hvis ditt immunforsvar ikke lenger gjør dette så vil du dø. Dette gjelder for individer, men det gjelder også for nasjoner og sivilisasjoner.

Politiske ledere skal diskriminere mot og holde ute trusler mot deres folk. Det er ikke bare deres rett å gjøre dette. Det er deres plikt. Hvis Angela Merkel, Erna Solberg og andre statsledere ikke kan eller vil gjøre sin plikt til å holde trusler ute fra sitt land er de uskikket til å være statsledere. De bør trekke seg fra sin stilling.

Det hevdes å være en “konspirasjonsteori” hvis man sier at vestlige ledere støtter islamisering. Hvis man ser på reaksjonene som utløses av selv moderate begrensninger på muslimsk innvandring viser derimot vestlige ledere og massemedier dette helt åpent. De reagerer med forferdelse og avsky på ethvert forslag om å begrense eller stoppe muslimsk innvandring.

Flere mennesker som praktiserer islam betyr mer islamisering. De som støtter fortsatt muslimsk innvandring støtter dermed islamisering. Så enkelt er det faktisk. Fra dette må man konkludere at medier over hele den vestlige verden, og svært mange politiske ledere, aktivt støtter fortsatt islamisering av sine egne samfunn.

De herskende elitene i EU og Vest-Europa er fanatikere som overhodet ikke tar vare på de langsiktige interessene til sitt eget folk. Tvert imot er de ofte aktivt fiendtlig innstilte overfor sin egen nasjon og kultur. De støtter åpne grenser og masseinnvandring uansett hvor store økonomiske, sosiale og kulturelle omkostninger dette har for deres egne land.

Jeg har beskrevet en ideologisk borgerkrig som pågår i hele den vestlige verden mellom globalister og nasjonalister. Reaksjonene på Donald Trump som USAs president kan antyde at noen av globalistene er villige til å ta denne kampen over til en fysisk krig i gatene.

Her følger et sitat fra min bok Vitne til vanvidd, skrevet i 2015.

Både nasjonalkonservative og markedsliberalister klassifiseres som en del av høyresiden, men deres syn på innvandring kan være svært forskjellig. Kanskje trenger vi et nytt politisk vokabular. Kanskje går ikke det viktigste skillet i dag mellom høyre og venstre, men snarere mellom de som legger vekt på nasjonen og de som ikke gjør det.

Mye av den politiske venstresiden og deler av den såkalte høyresiden er langt på vei enige om at mennesket er homo economicus, det økonomiske menneske, summen av sin verdi som arbeider og konsument. Disse gruppene ser på våre land nesten som en tom bolle som skal fylles med shopping og menneskerettigheter.

Politiske partier på venstresiden kan tjene på innvandring fra lavt utviklede land fordi disse innvandrerne i stor grad stemmer på venstrepartier. En del bedrifter kan oppnå kortsiktig økonomisk gevinst ved import av billig arbeidskraft som presser lønningene ned.

Denne uhellige alliansen styrer vår innvandringspolitikk. Til sammen utgjør den en lammende konsensus av globalister som langt på vei overkjører folkeviljen om innvandring. Utopiene har for lengst drept all vilje til realisme og rasjonell tenkning.

De som fokuserer på nasjonen vil avvise påstander om at masseinnvandringen skal fortsette fordi den er bra for økonomien. For det første er dette løgn. Det er godt dokumentert at ikke-vestlig innvandring er en stor økonomisk byrde for vårt samfunn. For det andre er det ikke bra for nasjonen at vi blir fortrengt av andre folkeslag i vårt eget land. Nasjonens langsiktige interesser skal prioriteres først. Det er bare sunn fornuft.

Det foregår en intern ideologisk kamp over store deler av Europa. På den ene siden har vi globalister. De mener at vi nå lever i en global tidsalder der oppløsning av nasjonalstater er både positivt og uunngåelig. Kritikere vil hevde at dette minner litt om teorien om at et kommunistisk samfunn var både positivt og uunngåelig. Denne tanken viste seg å være feilaktig og svært skadelig.

På den andre siden har vi de som føler en sterk tilknytning til sitt tradisjonelle samfunn. Man kunne kanskje kalle dem nasjonalister, ettersom de ofte legger vekt på den positive betydningen av nasjonalstater. Man kan derimot minst like gjerne kalle dem tradisjonalister, ettersom de fortsatt føler en sterk tilknytning til sin kulturelle identitet og til sine tradisjoner.

Globalister dominerer på venstresiden. Tradisjonalister står sterkest på det som ofte blir kalt den politiske høyresiden. Det finnes derimot mange globalister også på høyresiden, som ønsker fri global flyt av kapital, varer og mennesker. Den tradisjonelle høyre-venstreaksen har redusert forklaringskraft i dagens virkelighet.

Å definere seg som nasjonalist eller tradisjonalist behøver ikke medføre at man utelukkende fokuserer på sin egen nasjon. Som nordmann er det naturlig for meg å ha et spesielt fokus på Norge og de nordiske landene. Jeg ser derimot ofte på et større perspektiv for Europa og hele den vestlige verden. Til slutt ser jeg også på islamsk jihad som en global trussel. Dette er grunnen til at jeg skriver mye på verdensspråket engelsk.

En tradisjonalist betrakter det derimot ikke som ønskelig å oppløse sin nasjonalstat. Han ser det som logisk og etisk riktig å prioritere sitt eget folk først. Dette betyr ikke at du ikke kan hjelpe andre nasjoner eller samarbeide med dem. Det betyr derimot at du ikke ønsker å påføre ditt eget folk skader gjennom å hjelpe andre folkeslag.

Globalister har dominert vestlige samfunn i mange år fordi de har en dominerende posisjon i overnasjonale organisasjoner, i massemediene og i mange akademiske miljøer. Dette har gitt dem en maktposisjon til å stigmatisere, tie ihjel, fryse ut, latterliggjøre eller rettsforfølge personer som ikke er globalister.

Kampen mellom globalister og tradisjonalister skjer ikke mellom land. Den pågår internt i alle vestlige land samtidig og foregår på alle samfunnsnivåer. Tragisk nok kan denne spliden også gå tvers igjennom familier.

Globalistene innehar fremdeles mange maktposisjoner, men deres kontroll over vestlige samfunn er ikke like sterk som før. Problemene som følger med åpne grenser er blitt så store at det er vanskelig å skyve dem under teppet. Medienes propaganda virker ikke like godt som før. Folk kan se at noe er galt.

Dessverre er også mange tradisjoner delvis blitt brutt ned. Noen mennesker føler seg ikke lenger som del av et nasjonalt fellesskap, og har ikke noen større tidshorisont enn å se likegyldige underholdningsprogrammer på TV. Altfor mange mennesker fortsetter blindt å stemme på politiske partier som skader deres land. Globalister har lenge betraktet tradisjonalister i beste fall som dumme og uopplyste, i verste fall som rasistiske og onde.

Tradisjonalister og nasjonalister har mest betraktet globalister som naive. Dette er i ferd med å endre seg. Flere mennesker ser sitt
lokalsamfunn bli ødelagt. De er sintere enn for 20 år siden. Frontene hardner til. Personer som tidligere betraktet globalister som naive ser nå på dem som i beste fall dypt uansvarlige mennesker, i verste fall som landssvikere.

Globalister og tradisjonalister samtaler dårlig, og betrakter hverandre i stigende grad som onde. Dersom denne polariseringen fortsetter å vokse kan den rive vestlige samfunn i stykker. De interne motsetningene er alt ganske store i land som Sverige, Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Den viktigste faktoren som skjerper motsetningene i Europa er masseinnvandringen, spesielt fra Midtøsten og Afrika. Globalister pisker europeere med dårlig samvittighet dersom de nøler med å ta imot hundretusenvis av illegale innvandrere. Tradisjonalister vil påpeke at dette er en falsk humanitet, en form for galskap eller ondskap forkledt som godhet. En moral som sier at du skal bidra til å bryte ned ditt eget land er en falsk og farlig moral. I globalismens og multikulturalismens tidsalder er det denne falske moralen som hersker i Vesten.

Kostnadene ved innvandringen er viktige, men det aller verste er ting man ikke kan sette en prislapp på: Tap av trygghet og frihet, tap av kulturell identitet og til sist kanskje tap av hjemland. Man bør ikke romantisere at et folk blir gjort om til et mindretall i landområder de tidligere kontrollerte. I de fleste tilfeller i historien har dette vært en katastrofe som medførte store lidelser for gruppene som tapte sitt gamle territorium. De nyankomne folkegruppene betrakter de fortrengte med dårlig skjult forakt som et beseiret folk. Ofte gir denne forakten voldelige utslag. Vår tids Europa vil neppe være et unntak.

Trakasseringen innfødte europeere kan oppleve i innvandrerdominerte områder i Vest-Europa tyder på at det samme ubehagelige mønsteret vil gjenta seg her.

De som støtter dagens masseinnvandring støtter en politikk som trolig vil påføre Europas innfødte befolkninger store personlige lidelser og kulturelle tap. Dette er ekstremt inhumant. Det illustrerer at den påståtte humanismen bak dagens innvandringspolitikk er grunnleggende falsk.

Vi ser en voksende tillitskløft internt i vestlige land. Vestlige eliter tror ikke lenger på nasjonalstater, i alle fall ikke for europeere (å støtte en nasjonalstat for palestinske muslimer ser ut til å være akseptabelt). Mange innfødte europeere er derimot fortvilte over en masseinnvandring de ikke ønsker, men føler ikke at de når frem gjennom den politiske prosessen. De kjenner seg sviktet.

Dette er potensielt sett en stor kilde til ustabilitet i årene som kommer. Politiske myndigheter må vise handlekraft og gjøre det som er nødvendig for å få innvandringen under kontroll. Så lenge de ikke gjør dette vil konfliktnivået fortsette å øke.

 

[i] https://www.brusselsjournal.com/node/2128 Why Western Art is Unique, and Why Muslim Immigration Threatens It. Fjordman, 2007-05-15 .

[ii] http://www.bbc.com/news/world-europe-38874457 Louvre attack: Injured suspect ‘refusing to speak’ to investigators. 5. februar 2017.

[iii] http://raymondibrahim.com/2015/01/17/italy-muslims-destroy-and-urinate-on-virgin-mary-statue/ Italy: Muslims Destroy and Urinate on Virgin Mary Statue. http://www.breitbart.com/london/2016/10/02/african-immigrant-arrested-vandalizing-four-churches-rome/ African Immigrant Arrested After Vandalizing Four Churches in Rome. 2 Oct 2016.

[iv] https://www.jihadwatch.org/2016/10/kosovo-muslims-turn-orthodox-christian-chapel-into-public-toilet Kosovo: Muslims turn Orthodox Christian chapel into public toilet. October 28, 2016.

[v] http://www.krone.at/welt/historiker-buergerkrieg-ist-nicht-zu-vermeiden-warnung-an-europa-story-552009 Historiker: “Bürgerkrieg ist nicht zu vermeiden” 02.02.2017. http://www.express.co.uk/news/world/763004/Europe-civil-war-European-Union-David-Engels-authoritarian-30-years-migrant-crisis Europe to CRUMBLE: Continent will face CIVIL WAR within DECADES, top historian claims. Feb 4, 2017.

[vi] https://en.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Civilizations Clash of Civilizations

[vii] http://www.express.co.uk/news/world/763086/Trump-protest-violence-left-wing-Nazis-right-wing Liberal professor delivers vile rant urging VIOLENCE against ‘Nazi’ Trump supporters. Feb 4, 2017. http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-inauguration-protests-idUSKBN1540J7 Violence flares in Washington during Trump inauguration. Jan 21, 2017. http://nation.foxnews.com/2017/02/01/milos-uc-berkeley-speech-cancelled-after-protests-turn-violent-smoke-bombs-smashing Breitbart Editor’s UC Berkeley Speech Cancelled After Protests Turn VIOLENT: Rioters Set Off Smoke Bombs, Smash Windows, Set Fires. February 2, 2017.

[viii] http://www.foxnews.com/world/2017/02/04/german-magazine-sparks-furor-with-cover-trump-beheading-statue-liberty.html German magazine sparks furor with cover of Trump beheading Statue of Liberty. 4. februar 2017. https://magazin.spiegel.de/SP/2017/6/ 4.2.2017.

[ix] http://www.reuters.com/article/us-germany-usa-schulz-trump-idUSKBN15G36B Germany’s Schulz calls Trump ‘un-American’, warns against lifting Russia sanctions. Jan 31, 2017.

[x] http://www.vg.no/nyheter/utenriks/boerge-brende/solberg-ut-mot-trumps-politikk-flyktninger-og-andre-mennesker-maa-behandles-likt/a/23910565/ Solberg ut mot Trumps politikk: – Flyktninger og andre mennesker må behandles likt. 29.01.2017.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s